KALLE RÄÄSTAS

📩Kalle@parvematk.ee

☎️+372 50 50253


Email again:
Oleme esindatud ja osaleme Visit Estonia korraldataval turvaliselt toimetavate ettevõtete üleskutsel, sellega seoses.. 

 

HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

 

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

·       külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;

·       kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;

·       siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;

·       desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;

·       sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;

·       personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;

·       tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;

·       haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;

·       haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;

·       osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.


 

GOODWILL AGREEMENT TO ENSURE SAFETY DURING THE COVID-19 OUTBREAK

At a service provider who has joined the Goodwill Agreement, you can be sure that:

·      The visitor's code of conduct and information on the Covid-19 virus prevention activities implemented by the service provider are available for all clients;

·      all employees are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and follow them in their daily work;

·      the indoor ventilation system is working properly;

·      there are enough disinfectants, they are available in places visible to everyone;

·      frequently touched surfaces are cleaned and disinfected regularly;

·      employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective equipment in accordance with applicable national regulations;

·      the possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the service providers is ensured;

·      people with signs of illness are not allowed to be in public places or in the service area;

·      people who have come into contact with a client or employee with signs of illness are informed of the exposure without disclosing personal data;

·      the service provider participates in COVID-19 prevention webinars organised by Enterprise Estonia.